Tema: Gårdrenovering

Introduktion

Vi i bestyrelsen vil meget gerne prøve at puste liv i vores fælles gårdmiljø, ved at gøre gården hyggelig og attraktiv igen. Som altid, håber vi på at flere vil få lyst til at hjælpe med at holde Gårdlauget i gang, til glæde for os alle!
For på bedst mulig vis at kunne favne alles interesser, opfordrer vi derfor alle til at tage en dyb indånding, og se positivt på Gårdlauget og de frivillige – også udover bestyrelsen – der faktisk gør en stor indsats for fællesskabet.

Projektet

Bestyrelsen samarbejder med have- og landskabsarkitekt Lise-Lotte Juul, om udarbejdelse af en plan for renoveringen af gården.
Hun har lavet en foreløbig skitse som vi, i gårdlaugets bestyrelse, har gennemgået, og gjort bemærkninger til. Disse ændringer er nu blevet tegnet med på skitsen, og efterfølgende vurderet af gårdlaugets bestyrelse.

Hovedpunkter for skitsen er:

  • Større grønne områder
  • Flere små lege-/opholdsområder
  • Flere siddepladser
  • Renovering af nuværende legepladsdele
  • Der bliver rokeret lidt rundt med skraldeskuret og den nuværende legeplads
  • Bedre udnyttelse af sollys

Efter et møde mellem bestyrelsen og Lise-Lotte Juul, hvor bestyrelsen gav feedback, baseret på enkelte medlemmers tilkendegivelser, samt bestyrelsens egne overvejelser, er skitsen blevet ændret.
Den opdaterede skitse, inkl. bestyrelsens mindre justeringer for etape 1, er blevet gjort tilgængelig her på hjemmesiden.

Etaper

Baseret på det samlede projekts omfang, samt under hensyntagen til gårdlaugets økonomiske formåen, vil det samlede renovering af gården skulle opdeles i nogle etaper.
Eftersom den vestlige ende af gården (mod Randersgade) længe har trængt til en kærlig hånd, vil påbegyndelse af arbejder i denne ned få højere prioritet.

I løbet af 2. halvår 2014 sammensatte en anlægsgartner et prisoverslag for udførelsen af arbejderne, fordelt på 3 foreslåede etaper:
– Etape 1: Vestlig ende (mod Randersgade)
– Etape 2: Midten/passagen
– Etape 3: Østlig ende (mod Løgstørgade)

Bestyrelsen er nu, i samarbejde med en anlægsgartner, i gang med at udarbejde en konkret plan for udførelse af etape 1.

Opdateringer

Denne side vil løbende blive opdateret med status på projektet, samt yderligere detaljer, efterhånden som de falder på plads.
Skitsen vil være tilgængelig her på siden. Den vil løbende blive opdateret, i det tempo der bliver foretaget ændringer.
Der vil evt. også blive hængt en plan op ved skraldeskure, på et senere tidspunkt, hvis der er vigtige informationer vedr. brug af gården mens gårdrenoveringen står på.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *