Man kan ikke reservere gården

Der er en del opslag om brug af gården til fester, arrangenmenter og lignende.

Det er jo rigtig dejligt at gården bliver brugt. Det er jo meningen med den. Men vi har ikke et reservationssystem i gården og man kan jo ikke reservere gården eller gårdlaugets møbler ved at sætte en seddel op.

Det er rigtig fint at informere om at man har tænkt sig at bruge gården til et arrangement og give kontaktinformationer. Hvis der er flere, der ønsker at bruge gården samtidigt, så må de lige snakke sammen (hvilket jo er nemmere når der er et opslag med email/telefonnummer) og finde en løsning, der fungerer for alle. Der er jo plads flere steder i gården, man kan dele møbler eller selv skaffe lidt ekstra stole. Og man kan også være fleksibel med tiderne.

Når der fx kommer en studentervogn forbi i 20 minutter, så kan man jo godt rykke lidt rundt, så den student, der bor i gården får det bedst mulige ud af en oplevelse, man kun får een gang.

Niels Elgaard Larsen

Formand for gårdlauget.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Strandengen
Medlemmer:
AB. Århusgade 33 – 35
AB. Klædebo
AB. Koldinggade 20 – 22
Ejend. Koldinggade 32-34/Løgstørgade 9.
Ejend. Koldinggade 28 – 30
EF. Randersgade 44
AB. Randersgade 46 m.fl.
Ejend. Koldinggade 24 – 26
Århusgade 37 – 39
AB. Århusgade 41
AB. Århusgade 43/Løgstørgade 7
Dato:torsdag den 27. maj 2021 klokken 20:00.
Sted:Terrassen i gården, København Ø.
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisionspåtegnelse
4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af evt. administrator
9. Eventuelt
Ad.5. Der vil komme en orientering om tag over terrassen i gården.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelle forslag vil blive eftersendt på mail og opsat i opgangene fra en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil, som altid, opfordre gårdens beboere til at deltage på generalforsamlingen, uanset om man repræsenterer en ejendom, eller blot bruger gården.
Ved at stille op til bestyrelsen, vil der også være mulighed for aktivt arbejde med det løbende vedligehold af gården.
Pga. Coronasituationen beder bestyrelsen om, at hver ejendom kun stiller med en repræsentant (udover de nuværende bestyrelsesmedlemmer) til generalforsamlingen. Man kan også vælge at give en fuldmagt f.x. til et bestyrelsesmedlem.

Status for Projekt Gårdrenovering

På opfordring hermed en kort status for Projekt Gårdrenovering.
Vi er ved at sætte de sidste streger på en plantegning, mhp. inddragelse af entreprenør. Herefter vil vi, på baggrund af estimerede priser, vurdere hvorledes vi bedst griber udførelse af arbejdet an.
Det er forhåbningen, at vi kan få sat gang i arbejdet i år.