Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gårdlauget Strandengen
Medlemmer:
AB. Århusgade 33 – 35
AB. Klædebo
AB. Koldinggade 20 – 22
Ejend. Koldinggade 32-34/Løgstørgade 9.
Ejend. Koldinggade 28 – 30
EF. Randersgade 44
AB. Randersgade 46 m.fl.
Ejend. Koldinggade 24 – 26
Århusgade 37 – 39
AB. Århusgade 41
AB. Århusgade 43/Løgstørgade 7
Dato:torsdag den 27. maj 2021 klokken 20:00.
Sted:Terrassen i gården, København Ø.
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse og godkendelse af Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisionspåtegnelse
4. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endelig budget for indeværende regnskabsår
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmerne
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Valg af evt. administrator
9. Eventuelt
Ad.5. Der vil komme en orientering om tag over terrassen i gården.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.
Eventuelle forslag vil blive eftersendt på mail og opsat i opgangene fra en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen vil, som altid, opfordre gårdens beboere til at deltage på generalforsamlingen, uanset om man repræsenterer en ejendom, eller blot bruger gården.
Ved at stille op til bestyrelsen, vil der også være mulighed for aktivt arbejde med det løbende vedligehold af gården.
Pga. Coronasituationen beder bestyrelsen om, at hver ejendom kun stiller med en repræsentant (udover de nuværende bestyrelsesmedlemmer) til generalforsamlingen. Man kan også vælge at give en fuldmagt f.x. til et bestyrelsesmedlem.